Page 11 - K M ANTHRU Reflectoem Issue 05
P. 11

Poem for K M ANTHRU       A czasem czas nie chce nas
       słuchać,
       głuchnie i jakoś zamiera,
       sznuruje usta i nie chce nawet
       mimochodem
       dać odpowiedzi
       i tylko Bramę szeroko otwiera.
                                 And sometimes time won't listen to
                                 us, gets
       A czasem Bóg chce nas dla siebie-
       zamyka starannie życie,               deaf and somehow dies,
       zasłania okna, gasi świece, a w           it purses its lips and just refuses to

       szklanej kuli                    give sincere answers
       opada śnieg                     and only the Gate he opens wide.
       na wychłodzone dłonie, o świcie
                                 And sometimes God wants us for
                                 himself-
       czasem już więcej nie wstaje ktoś,
       kto przecież wstać powinien,            carefully closes lives,
       odkłada świat na kiedyś, gdy czas          covers the windows, puts out
       znów ruszy                     candles, and then in a glass ball
       jak kra na rzece,                  snow is falling
       gdy cieplej wiosną. Gdy czas            on chilled hands, at dawn
       popłynie.
                                 sometimes someone doesn't get
                                 up, the one

                                 who should get up,
                                 they put the world off for a while
                                 until time moves again
                                 like an ice floe on a river,
                                 when it's warmer in spring. As
                                 time goes by.

                           Małgorzata Borzeszkowska                            Poet From Gdansk, Poland
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16