Page 61 - January 2021
P. 61

Marian Rodziewicz                           Marian Rodziewicz is a poet from
                                  Poland

          Tratwa                       Raft

       z tratwy niesionej prądem rzeki            from the raft carried


       brzeg przeciwległy                   by the current of the river


       w oparach mgły dostrzegam               opposite shore I see in the mist


       obrazy tracą kolor ostrość               images lose color and sharpness

                                   I will not be able to see anything new
       już nic nowego ujrzeć nie zdołam

                                   I know I will swim
       wiem że dopłynę
                                   with luggage matters to be incinerate
       z bagażem spraw do spopielenia

                                   But when
       lecz kiedy...

                                   I do not know
                     .tego nie wiem

                                   and this knowledge is redundant
       i             . wiedza ta jest zbędna


       kaprysem czasu moja podróż
                                   a whim of time my journey
       zakończy się o zmierzchu
                                   will end at dusk
       po którym noc
                                   then there will be a night
       w kamiennym śnie
                                   in a stone dream

       i
                                   and

       zapomnienie
                                   obscurity

       a tratwy rzeką ciągle płyną              the river rafts keep flowing


                        6
    litterateur              1                     january 2021
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66