Page 59 - January 2021
P. 59

Małgorzata Borzeszkowska


        Rok w butach The year in boots
       nowy rok wchodzi z butami w nasze życie,      the new year stepped in our lives with its
       to w sumie dobrze, mógłby przecież         heavy boots on
       zawrócić w progu,
       buty zostawić na wycieraczce            that's ok, after all, it could have turned back
       i na palcach przejść obok,             on the porch
       wtedy żadne żale nie miałyby już sensu,      or
       nie byłoby na kogo zwalić wszystkich win      left the shoes on the doormat and tiptoed
                                silently past you,
                                then no regrets would make sense, there
       nie zarobiliby wróże ani redaktorzy kolumn
       z horoskopami                   would be no one to put all the blame on


                                neither fortune-tellers nor the editors of
       gdyby rok zdjął buty                horoscope columns would earn a living
       wyszłoby szydło z worka i pięta z
       dziurawej skarpety,                if the year took off his boots
       mogłoby się nawet okazać, że i my         the cat would come out of the bag and the
       jesteśmy pozbawieni obuwia, nawet kapci,      heel would appear in a sock hole,
       nie wspominając o                 it might even turn out that, surprisingly, we
       ostrogach,                     are deprived of shoes, even slippers,
       szat, twarzy, sumień                not to mention spurs,
       i że nie jesteśmy królami życia,          robes, faces, conscience
       ani nawet panami własnych wycieraczek,
       na których rok zostawiłby buty           and that we are not kings of life,
                                or even the masters of their own doormats,

       kopnąłby nas gołą piętą w pozbawioną        on which the year would leave its heavy
       szat d...                     boots


       rok wszedł za próg,                it would kick us with its bare heel in a robe-
       szykujmy się                    less butt
       na każdą okoliczność i wszelki wypadek
                                the new year entered the house,
                                let's get ready
       no cóż, trza być w butach...
                                for every circumstance and just in case

       Małgorzata Borzeszkowska lives in        well, we should keep our shoes close by
       Poland. She has been writing poems for
       nearly20 years, being rewarded in many
       smaller and larger poetry contests.
                        5
    litterateur              9                     january 2021
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64