Page 95 - April 2021
P. 95

Reka života             Nije lako snaći se,

            Sa prirodnim silama,
            Koje ne poznajemo,

            Al se ne predajemo.


              Ljude koji štete
            Svakom živom biću,
             Treba prepustiti

            Adekvatnom slabiću.             Navike promeniti,

             Misli usredsrediti,
           Postaćemo neko drugi

             Na životnoj prugi.
     litterateur april                    95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100