Page 94 - April 2021
P. 94

Reka života


        Zorana Gavrilović,


        Republic of Serbia.

          Život teče svojim tokom,

            Sve u svoje vreme,
           Nekad nosi, nekad ne,

             Velike probleme.


             Iza nas je teška
            Godina protutnjila,
             Kao da je vešta,

             Zla sila izmislila.


            Jedni su podlegli,
             Ostali se bore,
            Da iz svega izađu,

           Sa glavama na gore.

     litterateur april                    94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99